Thông báo

Ban biên tập xin gửi đến các cộng tác viên về nội dung số báo trong năm 2014 như sau:

- Nội dung các số báo tập trung vấn đề phát triển khoa học công nghệ phục vụ kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng.

- Khoa học và Công nghệ đối với việc phát triển nông thôn mới hiện nay.

- Ban biên tập khuyến khích việc gửi bài của  tác giả có các công trình nghiên cứu khoa học hoặc các bài viết phục vụ cho việc bảo vệ luận văn thạc sĩ, tiến sĩ...

Rất mong các tác giả có bài viết về nội dung trên gửi bài đến Tạp chí.

Trân trọng

Chưa có thông báo nào.
 


TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng

Điện Thoại & Fax (+84) 0236 3.898.133

Email: ttttkhcndanang@gmail.com

Website: http://kcmdanang.org.vn