S. 189 (2016)

Số xuân 2016

Mục lục

Trên đường phát triển

Động lực mới cho phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 PDF
Triệu Tùng 2
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG VIỆC PDF
Võ Công Chánh 7
Hiệp định TTP Hình mẫu về hiệp định kinh tế của thế kỷ 21 PDF
Kiều Đức Thịnh 11
THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG CÁC NGÀNH VÀ DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG PDF
Vương Phương Hoa 13
DU LỊCH ĐÀ NẴNG-NHÌN TỪ YẾU TỐ CON NGƯỜI PDF
Diệp Dân Hùng 17

Khoa học và công nghệ

Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng 2015 gắn nghiên cứu với phát triển kinh tế - xã hội PDF
Huỳnh Văn Ngộ 19
Tập hợp và phát triển đội ngũ trí thức Đà Nẵng tham gia phát triển khoa học và công nghệ PDF
Huỳnh Phước 22
Khoán thực hiện đề tài, dự án - Bước đột phá cho người nghiên cứu khoa học PDF
Minh Hương 25
Một số nét đổi mới trong công tác quản lý khoa học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng PDF
Lê Thị Thục 27
Ứng dụng các kết quả nghiên cứu thúc đẩy phát triển nông nghiệp - nông thôn Đà Nẵng
Lê Minh 30
SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TPP PDF ()
Vũ Thị Bích Hậu, Đặng Thị Phương Chi 33
Những sự kiện khoa học Việt Nam năm 2015 PDF
Phạm Huong 36

Khoa học và đời sống

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sức khỏe người dân PDF
Nguyễn Thanh Điệp 38
BULLITT CENTER TÒA NHÀ XANH NHẤT THẾ GIỚI PDF
Chu Mạnh Cường 40
NGƯỜI, KHỈ VÀ … KHOA HỌC PDF
Nguyễn Tấn Tuấn 42

Khoa học lịch sử

LÊ ĐÌNH DƯƠNG: DANH DỰ TỔ QUỐC TÔI TRÊN HẾT! PDF
Lưu Anh Rô 45

Văn hóa ngày xuân

TẾT CỦA NHÂN DÂN ĐÀ NẴNG NGÀY XƯA PDF PDF
Lê Anh 48
Bản sắc dân tộc qua Ẩm thực Việt Nam ngày Tết PDF
Lê Huong 50
NHỮNG LOẠI HOA ĐẶC TRƯNG CHO MÙA XUÂN PDF
Hoàng Bích Hà 51
NHỮNG CHUYỆN LÀ VỀ KHỈ PDF
Nguyễn Xuyến 53
Những cây thuốc mang tên Khỉ PDF
Gia Hân 55
Bính Thân 2016 - Xuân của yêu thương và khát vọng! PDF
Đinh Văn Dũng 57

Văn hóa đời sống

Dáng dấp một đô thị hiện đại PDF
Ngọc Hà 58
CÓ NHỮNG “NGƯỜI ĐÀ NẴNG” ĐẾN TỪ NƠI XA... PDF
Trần Trung Sáng 60
Tết ở nhà đày Lao Bảo PDF
Hoàng Giang 62
CÒN MÃI TRONG TÔI PDF
Huỳnh Phước 64

Thơ Xuân

Thơ xuân PDF
Nguyễn Thị Ánh Huyền 66

Thư giãn

Thư giãn PDF
Lê Minh Thành 68


TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 51A Lý Tự Trọng - Thành phố Đà Nẵng

Điện Thoại & Fax (+84) 0236 3.898.133

Email: ttttkhcndanang@gmail.com

Website: http://kcmdanang.org.vn